Kviečiame naujus neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjus, pageidaujančius vykdyti NVŠ veiklos programas 2020 m. rugsėjo–gruodžio mėn. Kretingos rajone, teikti NVŠ programų paraiškas ir prašymus Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui iki 2020 m. rugpjūčio 25 d. Teikėjams, jau vykdantiems programas, prašymo rašyti nereikia.

Prieš pateikdami NVŠ programų paraiškas NVŠ teikėjai, ketinantys pretenduoti į NVŠ lėšas, turi būti registruoti Švietimo ir mokslo įstaigų registre (ŠMIR), o jų programos užregistruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR). Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo rekomendacijas rasite čia.

Dėl NVŠ programos paraiškos rengimo, registravimo ir kitais klausimais informaciją teikia Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Rima Ramoškienė, tel. (8 445) 43 856, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kretingos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo švietimo veiklų programų, finansuojamų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšomis, konkursui (toliau – Konkursas). Konkursas skirtas plėtoti vaikų pozityvias socializacijos galimybes per einamuosius metus, sudarančias sąlygas ugdymuisi, saviraiškai, bendravimui, dalyvavimui ir įsitraukimui į edukacinę veiklą.

Konkursui turi būti teikiamos programos, kuriuose numatoma užimti Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai, besimokantys pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kurių deklaruota gyvenamoji vieta Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje.

Paraiškos teikiamos adresu Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, užrašant Kretingos rajono vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo švietimo veiklų organizavimo konkursui (adresu Vilniaus g. 8, Kretinga LT-97108), nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. iki 2020 m. rugsėjo 2 d.

Programos turinys turi atitikti Kretingos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo nuostatas, kurį rasite čia:

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-06-16 sprendimas Nr. 1475 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ čia:

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Švietimo skyriaus vyr. specialistė Rima Ramoškienė telefonu Nr. (8 445) 43 856, elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Kretingos rajono savivaldybėje 2019-2020 m.m. mokėsi 348 abiturientai ir laikė 1132 valstybinius brandos egzaminus (VBE) ir 153 - mokyklinius brandos egzaminus (MBE).

Aukščiausiu 100 balu įvertintas 21 VBE darbas: užsienio kalbos (anglų) – 13, lietuvių kalbos ir literatūros - 5, geografijos – 2, informacinių technologijų – 1.

Šimtukais brandos egzaminų darbai įvertinti abiturientų iš Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos (13 mokinių gavo aukščiausius įvertinimus už 18 darbų: užsienio kalbos (anglų) – 11, lietuvių kalbos ir literatūros - 4, geografijos – 2, informacinių technologijų – 1.) , šios gimnazijos vienas abiturientas aukščiausius įvertinimus gavo iš 3 VBE ir 3 abiturientai aukščiausius įvertinimus gavo iš 2 VBE. Po vieną aukščiausią įvertinimą gavo mokiniai iš Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos (užsienio kalbos (anglų)), Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos (lietuvių kalbos ir literatūros) bei Vydmantų gimnazijos (užsienio kalbos (anglų)).

Kretingos rajone veikia 29 įvairaus pobūdžio stovyklos, skirtos rajono bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo įstaigų mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Programų sąrašą, vykdymo laiką ir vadovų kontaktus rasite čia. Informaciją apie programas teikia programų vadovai (kontaktiniai asmenys nurodyti sąraše) ir Švietimo skyriaus vyr. specialistė Rima Ramoškienė tel. (8 445) 43 856, el. paštu rima.ramoskiene@kretinga.lt

Nuo liepos 3 d. įsigaliojo naujas Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas

Brandos egzaminai

Brandos egzaminų rezultatai bus paskelbti iki rugpjūčio 5 d. 

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas