Kviečiame susipažinti su Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024 metų bendrojo plano 1 priedo „Kretingos rajono savivaldybės mokyklų ir švietimo centro steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2021–2025 metų priemonių planas“ pakeitimo projektu „Kretingos rajono savivaldybės mokyklų ir švietimo centro steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2021–2025 metų priemonių planas“ pakeitimo projektu.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsniu ir Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr.768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ teikiamas viešajam svarstymui Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024 metų bendrojo plano,   patvirtino Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-90 1 priedo „Kretingos rajono savivaldybės mokyklų ir švietimo centro steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2021–2025 metų priemonių planas“ pakeitimo projektas (toliau – Projektas).

Projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 metų gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 1110 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 metų birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir teikiamas svarstyti mokyklų bendruomenėms bei skelbiamas internetiniuose puslapiuose www.kretinga.lt ir svietimas.kretinga.lt. Prašome visoms suinteresuotoms grupėms ir asmenims teikti pastabas ir pasiūlymus dėl Projekto iki 2022 m. vasario 7 d. Švietimo skyriui elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Asmenų prašymai, nuo 2022 metų rugsėjo 1 d. priimti į savivaldybės Mokyklų pirmas, penktas, devintas (IG), IIIG klases arba keičiant mokyklą į kitas klases, priimami nuo 2022 metų sausio 2 d.

Prašymai registruojami Mokyklų duomenų bazėje naudojant kompiuterinę sistemą, ir pateikiami portale IMRIS. Pirmumo teise priimami asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.

Daugiau informacijos rasite čia.

https://svietimas.kretinga.lt/66-priemimas/66-mokiniu-priemimas-i-rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklas

Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjus, pageidaujančius nuo 2022 m. vasario 1 d. vykdyti NVŠ programas Kretingos rajone, teikti prašymus ir NVŠ programų paraiškas. Dokumentus prašome siųsti Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iki 2022 m. sausio 12 d.

Prieš pateikdami NVŠ programų paraiškas NVŠ teikėjai turi būti registruoti Švietimo ir mokslo įstaigų registre (ŠMIR), o jų programos užregistruotos Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR).

Aktuali informacija:

Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T2-58)

NVŠ teikimo sutartis

Apie NŠPR https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/

NVŠ programos paraiškos rengimo, registravimo ir kitais klausimais informaciją teikia Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Rima Ramoškienė, tel. (8 445) 43 856, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 DAR12862021 m. spalio 29 d. vyko tradicinė komandinė jaunųjų matematikų olimpiada profesoriaus Vytauto Liutiko prizui laimėti. Šiais metais ji buvo organizuojama 19-ą kartą, tik pirmą kartą vyko nuotoliniu būdu.
Olimpiadą organizavo Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, rajono matematikos mokytojų metodinis būrelis, Švietimo centras bei Vilniaus universiteto Šiaulių akademija.
Jaunieji matematikai, atvykę iš Kretingos, Klaipėdos, Plungės, Skuodo rajonų bei Palangos miesto susiskirstę po 4, komandinio darbo principu, dvi valandas sprendė uždavinius ir rungėsi dviejose amžiaus grupėse: 9-10 (gimnazijos I-II) klasių bei gimnazijos III-IV klasių komandų grupėse.

 📌Informuojame, kad priimti brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos pakeitimai 📌

🔁   Mokiniai, kaip ir anksčiau, negalės keisti pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo ar individualaus ugdymo plano dalyko brandos darbo, bet iki einamųjų metų kovo 15 dienos galės pareikšti mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti brandos egzaminus, vadovui atsisakymą raštu (elektroniniu būdu) laikyti vieną ar kelis iš pasirinktų brandos egzaminų.

🤔 Tuo sudaroma galimybė neapsisprendusiems dėl konkrečių egzaminų pasirinkimo abiturientams iki lapkričio 24 dienos rinktis jų daugiau, o vėliau, kai jau tiksliai žinos, kurią specialybę renkasi ir ką ketina studijuoti, kažkurio pasirinkto egzamino ar kelių egzaminų atsisakyti. Tai, kad atsisakęs laikyti brandos egzaminą kandidatas į brandos egzaminų vykdymo protokolus neįrašomas, reiškia, kad kandidatas galės gauti brandos atestatą anksčiau, kai tik turės savo laikytų brandos egzaminų rezultatus. Kandidatas gali į pasirinktą egzaminą tiesiog neatvykti, bet tokiu atveju jam brandos atestatas negali būti išduotas tol, kol nebus paskelbti egzamino, į kurį jis neatvyko, rezultatai.

🗣   Individualaus ugdymo plano valstybinį užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzaminą abiturientai galės laikyti neturėdami patenkinamo metinio įvertinimo, nes egzamino kalbėjimo dalis tvarkaraštyje suplanuota vykdyti balandžio–gegužės mėnesiais, dar nesibaigus ugdymo procesui.

👉  Abiturientas gali rinktis brandos egzaminus ne tik iš savo vidurinio ugdymo programos individualaus ugdymo plano dalykų, t. y., iš tų dalykų, kurių mokosi, bet ir iš dalykų, kurių dabar nesimoko. Tas pats pasirinktas užsienio kalbos valstybinis brandos egzaminas vienam abiturientui bus jo individualaus ugdymo plano dalyko egzaminas, kitam, nesimokančiam to dalyko, – ne.

🔗Daugiau informacijos https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/

NŠA informacija 

LRT.lt nuotr.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas