akcija kaledos

Kvietimas

Gruodžio 13 d. 18.00 val. Kretingos rajono kultūros centre vyks orkestro VILNIAUS SINFONIETTA ir atlikėjo ČESLOVO GABALIO koncertas (dirigentas-maestro Vytautas Lukočius) iš ciklo SUSITIKIMAI SU KLASIKA..., skirtas labdaros - paramos vakarui PALAIMINKI GERUMĄ...

 Renginį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kretingos rajono savivaldybė.  Renginio globėjas - Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius. Kvietimus į renginį maloniai kviečiame įsigyti Kretingos rajono kultūros centro kasoje. Bilietų kasos darbo laikas I-IV- 16.00 - 19.00 val., V-VI – 2 val. prieš renginį, VII - 19.00 - 22.00 val. Dėkojame už Jūsų gerumą.  

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsniu ir Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr.768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ teikiamas viešajam svarstymui Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtino Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-73 pakeitimo projektas.

2019 m. spalio 29 d. Kretingos viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje vyko tradicinė komandinė jaunųjų matematikų olimpiada profesoriaus Vytauto Liutiko prizui laimėti. Šiais metais ji buvo organizuojama 18-ą kartą.

Olimpiadą organizavo Švietimo skyrius, rajono matematikos mokytojų metodinis būrelis (pirmininkė Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Aušra Bončkienė) bei Šiaulių universitetas.

                 Kretingos rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V1-33 „Dėl bazinės mokyklos skyrimo 2020 metų brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti“ Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija paskirta 2020 metų brandos egzaminų Kretingos rajono savivaldybės bazine mokykla.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas