Spausdinti
Peržiūros: 897

Mažinamas mokinių skaičius, tenkantis vienam socialiniam pedagogui, aiškiai apibrėžiamos jo darbo mokykloje sritys, atsiranda naujas socialinės pagalbos teikimo būdas – tarpininkavimas: socialinis pedagogas padės konstruktyviai spręsti konfliktus – išklausys, bus nešališkas tarpininkas tarp abiejų konfliktuojančių šalių. Visa tai apibrėžta atnaujintuose dokumentuose: Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos apraše ir Mokyklos socialinio pedagogo pareigybės pavyzdiniame apraše. Šiuos dokumentus įsakymu patvirtino švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

 „Mokytojai, mokiniai, jų tėvai, jei iškyla mokymosi sunkumų dėl socialinių priežasčių, pvz., skurdo, socialinės atskirties ir kt., ar patiria smurtą, patyčias, gali kreiptis į mokyklos socialinį pedagogą. Nuo šiol socialinis pedagogas mokykloje dalyvaus ir sprendžiant konfliktus. Atsižvelgus į dabarties realijas mokyklose, praplečiamos jo darbo funkcijos. Socialinis pedagogas, kaip nešališkas asmuo, taikiu būdu padės išspręsti mokytojų ir mokinių, mokinių ir jų tėvų nesutarimus. Jis profesionaliai, neįsitraukdamas į emocijų audras, padės konfliktuojantiems žmonėms atskleisti savo požiūrį ir išklausyti vienas kitą konstruktyviai“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.   

Originalus straipsnis