Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė įsakymu patvirtino mokinių savivaldos kuratoriams skirtas rekomendacijas, kuriose apibrėžtos pagrindinės kuratorių funkcijos ir pareigos. Jos padės stiprinti mokinių savivaldą, užtikrins kuratorių veiklos tęstinumą.

Rekomendacijos parengtos bendradarbiaujant su Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) ir Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Originalus straipsnis

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas