Laikinai einanti švietimo ir mokslo ministro pareigas Audronė Pitrėnienė įsakymu patvirtino Pedagoginių profesijų prestižo kėlimo programą. Pagrindinės sritys, kuriose planuojamos priemonės, keliančios profesijos prestižą, yra šios: gabių ir motyvuotų asmenų pritraukimas į pedagogines studijas, pedagoginių darbuotojų rengimo sistemos ir kompetencijų tobulinimas, sąlygų karjerai plėtra, darbo aplinkos ir sąlygų gerinimas, viešosios nuomonės formavimas.

 Programą planuojama įgyvendinti etapais nuo 2017 metų iki 2022 metų.

„Programos tikslas – sukurti sąlygas, kurios padės parengti ir švietimo sistemoje išlaikyti profesionalius pedagogus, turinčius aukštą prestižą visuomenėje, – sako A. Pitrėnienė. – Vykdant programoje nustatytus uždavinius, bus gerinamos pedagogų darbo sąlygos. Programoje numatoma įvesti etatinį darbo apmokėjimą, mokytojams, turintiems mažą darbo krūvį, sukurti galimybes įgyti papildomą kvalifikaciją. Taip pat skatinti, kad savivaldybės visokeriopai remtų kaimo vietovėse ar nedideliuose miesteliuose dirbančius mokytojus, pvz., kasdien važinėjantiems į darbą mokytojams kompensuotų kelionės išlaidas“.   

Originalus straipsnis

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas