Ugdymo plėtotės centras kviečia dalyvauti bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojų atrankoje.

Reikalingi edukacinės srities psichologai, pradinio ugdymo, biologijos, fizikos, chemijos, istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos ir verslumo, dorinio ugdymo, filosofijos, gimtosios kalbos (rusų, lenkų), lietuvių kalbos, užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų), dailės, technologijų, muzikos, matematikos, informacinių technologijų dalykų vadovėlių turinio vertintojai.

Originalus straipsnis

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas