Kokia turi būti nauja mokykla? Kokia jos tvarka? Koks turinys? Mokinių pasiekimai? Mokytojų kompetencijos? – nesibaigiantis skaičius klausimų, kuriuos kelia švietimo politikai, praktikai, galiausiai – visuomenė. Visiems pagaliau rūpi Lietuvos ateitis. Blaškomasi, kurį modelį kopijuoti ar rinktis adaptuoti: Didžiosios Britanijos ar skandinaviškąjį? Gal kurį kitą? Savąjį sunku sukurti. Be to, kaip savąjį kurti, kai globalios tendencijos reguliuoja, kiek, ko ir kam reikia. Šiuo metu reikia mokinių aukštų pasiekimų „bet kuria kaina“ (žinoma, oficialiai prisidengiant žmogaus teisių dokumentais ir demokratiškos visuomenės koncepcijomis), reikia mokyklų, kurios juos užtikrintų. Ir jei globalios galios „sako“, kad to reikia, tai ir lokalios tuoj pat ima jomis sekti.

Vieną tokį išskirtinai „sėkmingą“ bendrojo lavinimo mokyklos, užtikrinančios aukštus pasiekimus, pavyzdį teko matyti Londone pastarosiomis dienomis. Tai labai moderni, naujai įsteigta mokykla, pagal mokinių daromą pažangą pirmaujanti Londone, pagal mokinių pasiekimus, t. y. rezultatus atliekant brandos testą – penkta Jungtinėje Karalystėje. Dar prieš lankantis joje, jau žinojau, kad mokykla kitokia, išskirtinė, turinti savitą tvarką, tačiau tikrai nesitikėjau pamatyti tokią tvarką – visiškai seni disciplinariniai auklėjimo ir priežiūros metodai sujungti su moderniais ugdymo turinio segmentais. Neįtikėtinas hibridas.

Originalus straipsnis

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas