Tarptautinis informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ – tai būdas mokytis informatikos neformaliai: mokiniai, spręsdami įdomius informatikos uždavinius, susipažįsta su informatikos sąvokomis, pagilina jų sampratą, išsiugdo gebėjimą taikyti jas praktiškai, uždavinių sprendimą aptaria su bendraamžiais ir mokytojais. Didelė dalis uždavinių yra iš algoritmų ir programavimo srities. Juos perpratus, skatinama mokytis praktinio programavimo.

Visus 2016 metų Lietuvos „Bebro“ konkurso pirmojo etapo uždavinius rasite šioje svetainėje. Atvertoje „Bebro“ uždavinių svetainėje jūs rasite uždavinius, suskirstytus amžiaus grupėmis. Uždaviniai pateikiami su paaiškinimais ir atsakymais, kuriuose aprašyta jų sprendimo metodika.

Originalus straipsnis

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas