2016 m. gruodžio 7 d. (trečiadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Gamtamokslinio ir socialinio ugdymo pradinėse klasėse aktualijos“.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti pradinių klasių mokytojai, mokyklų vadovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt.

Transliacijos tikslas – švietimo bendruomenei pristatyti 4 klasės mokinių tarptautinio gamtos mokslų gebėjimų tyrimo TIMSS 2015 rezultatus, palyginti juos su nacionalinio pasaulio pažinimo mokinių pasiekimų tyrimo rezultatais, aptarti rezultatų gerinimo galimybes.

Originalus straipsnis

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas