Nacionalinio egzaminų centro ataskaita yra skirta apibendrintai, gilesnei visos savivaldybės mokyklų 2 klasės mokinių diagnostinių ir 4, 6 ir 8 klasių mokinių standartizuotų testų 2016-ųjų metų rezultatų lyginamajai analizei. Tai padės geriau suprasti padėtį Kretingos rajono savivaldybėje, lyginant su šalies rezultatais, gautais vykdant nacionalinius mokinių pasiekimų tyrimus, ir su kitų 2016 metais testavime dalyvavusių savivaldybių rezultatais.

 

Diagnostinius tyrimus  2016 metais atliko 496 antrų klasių mokinių. Standartizuotus testus - 2016 metais atliko 393 ketvirtų klasių mokiniai, 245 šeštų klasių mokiniai ir 287 aštuntų klasių mokinių.

              Vadovaujantis šia informacija galima spręsti apie Savivaldybės mokyklų darbo stiprybes ir tobulintinas sritis. Ataskaitos autoriai nurodė, kad: „šią informaciją reikia vertinti atsižvelgiant į testavime dalyvavusių mokinių mokymosi aplinkos mokykloje ir namų aplinkos kontekstą, mokinių poreikius ir galimybes, ugdymo procese atliekamo formuojamojo vertinimo rezultatus, kitas tik savivaldybės švietimo bendruomenei, vadovams, mokytojams ir tėvams/globėjams žinomas aplinkybes.“.

Standartizuotų testų ataskaita 2016 m.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas