Tėvams (taip pat globėjams, rūpintojams), kuriuos teismas įpareigoja dalyvauti bendravimo su vaikais kursuose, dalyvavimo tvarka bus lankstesnė, atsiras įvairesnių galimybių. Pakeitimus numato Įpareigojimo dalyvauti bendravimo su vaikais tobulinimo kursuose vykdymo tvarkos aprašas, kurį savo nutarimu šiandien patvirtino Vyriausybė.

Tėvai (ar globėjai, rūpintojai) gali būti įpareigojami dalyvauti kursuose už tam tikrus administracinius teisės pažeidimus, pvz., tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaiko interesams, vaiko globėjui ar rūpintojui nustatytų pareigų nevykdymą arba vykdymą priešingai vaiko interesams. Kursus jiems veda psichologinių pedagoginių tarnybų, mokyklų psichologai, turintys nustatytą stažą socialiniai darbuotojai, kiti švietimo pagalbos specialistai.

Nauja tai, kad nuo šiol savivaldybės, gavusios teismo nutarimus, kuriuose skirti įpareigojimai tėvams dalyvauti kursuose, inicijuoja tėvų įtraukimą į sudaromas kursų grupes ir apie tai raštu informuoja tėvus. Dabar tėvai į kursus privalo registruotis patys per 5 dienas nuo teismo nutarimo apskundimo termino pabaigos.

Originalus straipsnis

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas