Nacionalinis egzaminų centras (toliau – NEC) informuoja, kad 2016 metų gruodžio 12 d. –  2017 m. sausio 6 d. vyks užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vertintojų registracija duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

Sudarydama 2017 m. VBE užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vertinimo komisijas, NEC norėtų tiksliai žinoti, kurie kiekvienos mokyklos užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) mokytojai, suderinę su mokyklos vadovu, sutinka dirbti 2017 m. VBE kandidatų darbų vertintojais.

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) egzamino kalbėjimo dalis bus vykdoma vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu švietimo ir mokslo ministro patvirtintuose tvarkaraščiuose numatytomis dienomis (Švietimo ir mokslo ministro lapkričio 9 dieną patvirtintame 2017 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraštyje numatyta, kad užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) egzamino kalbėjimo dalis vyks balandžio 10, 11 ir 12 dienomis).

NEC planuoja, kad 2017 metų sausio 16–20 dienomis duomenų perdavimo sistemoje KELTAS savivaldybės administracijos švietimo padalinio atstovas patikrinęs ir suderinęs su mokyklų vadovais, patvirtins užregistruotus užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) VBE kalbėjimo dalies vertintojus.

NEC rekomenduoja į 2017 metų užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) egzamino kalbėjimo dalies vertinimą pirmiausia įtraukti tuos dalykų mokytojus, kurie 2012–2016 metais dalyvavo egzamino kalbėjimo dalies vertintojų mokymuose ir kurie turi valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų (raštu ir žodžiu) vertinimo patirties.

2017 metų užsienio kalbos (anglų) egzamino kalbėjimo dalis, kaip ir 2016 metais, bus vykdoma iš eilės tris darbo dienas, kitų užsienio kalbų kalbėjimo dalis – vieną arba dvi dienas, todėl savivaldybės teritorijoje turėtų būti skiriamas dalyko valstybinio brandos egzamino centras, numatant, kad egzamino kalbėjimo dalis jame kiekvieną iš eilės vykdymo dieną vyks dviem srautais. Viename sraute paraleliai galėtų dirbti dešimties grupių kandidatų, penkių porų vykdymo ir vertinimo komandos. Tai reiškia, kad per vieną darbo dieną viename egzamino kalbėjimo dalies vykdymo centre daugiausia gali būti egzaminuojama 200 kandidatų.

Registracija į 2017 metų užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) egzamino klausymo, skaitymo, rašymo  ir kitų VBE kandidatų darbų vertinimą vyks atskirai, informacija bus skelbiama duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas