Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras įgyvendina ES paramos projektą „Suaugusiųjų švietimo programų ir objektų saugykla – elektroninių mokymosi paslaugų priemonė“, projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-07-V-01-001.

Projekte sukurta nuotolinio mokymosi informacinė sistema (SMIS), kuri naudinga tpbulinant švietimo darbuotojų bei mokinių bendrąsias ir profesines kompetencijas.

 

Daugiau informacijos rasite Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos rašte.

 

Prisijungimo prie SMIS instrukciją rasite čia.

 

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas