Mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimą vykdo vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267 "Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo" patvirtinta Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika.

 Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika

Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2015–2016 mokslo metais veiklos kokybės įsivertinimo metu nustatyta pažanga

Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2016–2017 mokslo metais veiklos kokybės įsivertinimo metu nustatyta pažanga

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas rajono mokyklose 2016 ir 2017 metais

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas