Spausdinti
Peržiūros: 1546

Nuo 2017 m. sausio 1 d. mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinis vertinimas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1167 "Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. ĮSAK-587 "Dėl mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" patvirtintu Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-12-30 įsakymas Nr. V-1167

Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Veiklos kokybės išorės vertintojų elgesio taisyklės

Veiklos kokybės vertinimo rodikliai

Veiklos kokybės vertinimo lygiai

Veiklos kokybės išorinio vertinimo planas