Kokybiško vaikų vasaros poilsio svarba akcentuojama Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje. Švietimo įstatyme nustatyta:neformaliojo vaikų švietimo paskirtis-tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Kretingos rajono savivaldybė iš biudžeto Kretingos rajono vaikų vasaros poilsiui skyrė 5 tūkst. eurų. Šiais metais rajone veikia 8 stovyklos mokiniams. Tai  stovyklos bendro pobūdžio, socialinių emocinių gebėjimų ugdymo, meninės, sportinės, kraštotyrinės, prevencinės, gamtotyrinės, karinės, sportinės-turistinės krypties. Stovyklaus apie 270 vaikų, su vaikais dirbs apie 50 darbuotojų.  

 Tvarkaraštis

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas