Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. A1-100 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 2017 m. I pusmetį Kretingos rajone 28 NVŠ teikėjai vykdė 36 NVŠ programas. Jų veiklose dalyvavo apie 1200 rajono 7-18 metų vaikų. Kretingos rajone NVŠ teikėjai - Kretingos karatė kiokušin klubas „Schodan“, Kretingos rajono kultūros centras, Lietuvos šaulių sąjunga, viešoji įstaiga Šv. Antano dienos centras, VšĮ Sportinių šokių studija „Kretingos fortūna“, viešoji įstaiga „Veltūnas“, asociacija „Futbolo klubas „Žibininkai“, VšĮ „Robotikos akademija“, VšĮ „Robotikos studija“ ir devyniolika laisvųjų mokytojų - ugdė 7-18 metų vaikus erdvėse – atvėrusiose platesnes galimybes rinktis netradicines ugdymo aplinkas šokio, teatro, muzikos, etninės sporto, turizmo, kraštotyros, techninės krypties veiklas.

Didžiausias vaikų skaičius (112 vaikų) dalyvavo mokytojos Virginijos Valiūnienės vykdomoje NVŠ programoje „Plaukimo pamokos“. Programa vykdoma UAB „Atostogų parkas“. Kaip gausiausias NVŠ programas galima išskirti ir Kretingos karatė kiokušin klubo „Shodan“ vykdomą NVŠ programą „Karatė kiokušin-fizinio pajėgumo komponentų bei žmogiškųjų vertybių ugdymas Kretingoje“ (92 vaikai), mokytojos Rūtos Samuilienės - „ATEIK (Aktyvus turistas, ekologas ir kraštotyrininkas)“ (70 vaikų), mokytojos Linos Nikartienės - „Neformalaus ugdymo keramikos programa“ (61 vaikas), mokytojos Dalios Puškorienės – „Kelias į vaiko sėkmę“ (54 vaikai). Kitų NVŠ teikėjų vykdomose programose dalyvavo 6-50 vaikų.

Vadovaujantis Aprašu, Kretingos rajono savivaldybės administracija sudarys sutartis su NVŠ teikėjais 2017 m. rugsėjo-gruodžio mėn. akredituotų NVŠ programų veiklai vykdyti, finansuojamų NVŠ lėšomis.

NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, išskyrus mokyklas, teikiančias bendrąjį ugdymą, kurie: turi teisę vykdyti švietimo veiklą, registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre, turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones, užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(-si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka, turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais. Laisvieji mokytojai, pvz., menininko statusą turintys asmenys, kultūros darbuotojai ir pan., norintys įgyvendinti NVŠ programas: turi atitikti aukščiau nustatytus reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka turi įsigyti verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą ir registruotis ŠMIR.

NVŠ teikėjai, vykdę NVŠ  programų veiklą Kretingos rajone 2017 metų I pusmetį, iki 2017 m. rugpjūčio 16 d. turi pateikti prašymą Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (toliau – Švietimo skyriui) dėl NVŠ programos veiklos tęstinumo 2017 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais.

NVŠ teikėjai, atitinkantys Aprašo reikalavimus ir pageidaujantys vykdyti NVŠ programas Kretingos rajone 2017 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais iki 2017 m. rugpjūčio 16 d. Švietimo skyriui turi pateikti NVŠ programų paraiškas jų akreditacijai ir kitus, Apraše išvardintus dokumentus NVŠ programos veiklos vykdymui ir jos finansavimui gauti.

Smulkesnę informaciją suteiksime Jums paskambinus, tel. Nr. (8 611) 28 171 arba parašius el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Astai Pocienei, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistei.

Švietimo skyriaus vyr. specialistė

Asta Pocienė

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas