Kretingos rajone 2017 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiams pasirašytos NVŠ programų finansavimo sutartys su 32 NVŠ teikėjais vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. A1-100 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 39 NVŠ programų veiklose dalyvauja 1272 rajono 7-18 metų mokiniai. NVŠ tikslinių valstybės lėšų suma, skirta vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui per mėnesį Kretingos rajone sudaro 12,77 Eur.

Patraukliausiųjų NVŠ programų eilėje rikiuojasi mokytojos Virginijos Valiūnienės vykdoma NVŠ programa „Plaukimo pamokos“ (dalyvauja 112 vaikų), Kretingos karatė kiokušin klubo „Shodan“ - „Karatė kiokušin-fizinio pajėgumo komponentų bei žmogiškųjų vertybių ugdymas Kretingoje“ (92 vaikai), mokytojos Linos Nikartienės - „Neformalaus ugdymo keramikos programa“ (64 vaikai), mokytojos Giulnaros Poloneičik – „Populiariosios muzikos grupė „Pumpurėliai“ (63 vaikai), Lietuvos šaulių sąjungos - „LŠS jaunųjų šaulių ugdymo I-os pakopos programa“ (60 vaikų) ir kitos.

NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, išskyrus mokyklas, teikiančias bendrąjį ugdymą, kurie: turi teisę vykdyti švietimo veiklą, registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre, turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones, užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(-si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka, turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais. Laisvieji mokytojai, pvz., menininko statusą turintys asmenys, kultūros darbuotojai ir pan., norintys įgyvendinti NVŠ programas: turi atitikti aukščiau nustatytus reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka turi įsigyti verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą ir registruotis ŠMIR.

Pageidaujantys vykdyti NVŠ programas Kretingos rajone 2018 metais turi pateikti prašymą Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (toliau – Švietimo skyriui) iki 2017 m. gruodžio 11 d.

Nauji NVŠ teikėjai, atitinkantys Aprašo reikalavimus ir pageidaujantys vykdyti NVŠ programas Kretingos rajone 2018 m., Švietimo skyriui iki 2017 m. gruodžio 11 d. turi pateikti NVŠ programų paraiškas jų akreditacijai ir kitus, Apraše išvardintus dokumentus NVŠ programos veiklos vykdymui ir jos finansavimui gauti.

Smulkesnę informaciją suteiksime Jums paskambinus, tel. Nr. (8 611) 28 171 arba parašius el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Astai Pocienei, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistei.

 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė

Asta Pocienė

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas