Baigiantis 2017 metams apdovanoti Kretingos rajono Sportiškiausios mokyklos konkurso laimėtojai.  

Kretingos rajono Sportiškiausios mokyklos konkursas (toliau – Konkurso) organizuojamas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2017 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V1-25 patvirtintais Konkurso nuostatais. Konkursas, kurio tikslas - skatinti rajono bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenes skirti didesnį dėmesį mokinių fizinio aktyvumo ugdymui – vykdomas grupėse: I grupė – rajono mokyklų 1-4 klasių mokiniai, II grupė – rajono mokyklų 5-8 klasių mokiniai, III grupė – rajono mokyklų 9-10 ir/ar I-IV G klasių mokiniai.

Sportiškiausių rajono mokyklų nominacijos ir rajono mero padėkos konkurso laimėtojams:

I grupėje – Kretingos rajono Kurmaičių pradinei mokyklai, II grupėje – Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinei mokyklai, III grupėje – Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinei gimnazijai, įteiktos Konkurso baigiamojo renginio metu 2017 m. gruodžio 14 d. Kretingos Marijono Daujoto pagrindinėje mokykloje.

Asta Pocienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas