2018 m. sausio 10 d. Kretingos meno mokykloje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ 1 (rajoninis) etapas. Konkurse dalyvavo Kretingos rajono ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų vaikų ir mokinių kolektyvai. Kolektyvų pasirodymus vertino Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo sudaryta vertinimo komisija. Komisijos pirmininkė – Nijolė Usevičienė, Gargždų muzikos mokyklos mokytoja ekspertė. Jai talkino vertinimo komisijos narės, Edita Mockuvienė, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė ir Sigita Žiemelienė, Skuodo meno mokyklos vyresnioji mokytoja.

 

2018 m. sausio 25 d. Kretingos meno mokykloje vyks Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ 2 etapas.

Kretingos rajoną 2 etape atstovaus konkurso 1 etape atrinkti dalyviai: Kretingos lopšelio – darželio „Žilvitis“ berniukų kvintetas (vadovė Daiva Samalienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė), lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ vaikų kvartetas (vadovė Svajonė Razmuvienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė), lopšelio – darželio „Pasaka“ solistė Deimantė Daktaraitė (vadovė Judita Viluckienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė), Salantų meno mokyklos solistas Dominykas Daukša (vadovė Vilma Budrienė, vyresnioji muzikos mokytoja) ir solistė Laura Dobrovolskytė (vadovė Vita Baužytė, muzikos mokytoja), Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos solistė Gabija Viktorija Rumeikaitė ir 2-4 klasių mokinių vokalinis ansamblis (vadovė Milda Trušauskaitė), Kurmaičių pradinės mokyklos solistas Mangirdas Venckus (vadovė Janina Kripienė, muzikos mokytoja metodininkė), mokyklos – darželio „Žibutė“ 1-3 klasių mokinių ansamblis (vadovas Aloyzas Žilys, muzikos mokytojas ekspertas) ir Kretingos meno mokyklos solistas Karolis Derkintis (vadovė Milda Trušauskaitė, muzikos mokytoja metodininkė).  

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajoninio etapo dalyviai.

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajoninio etapo laimėtojai – 2 etapo dalyviai.

Švietimo skyriaus vyr. specialistė                                    

Asta Pocienė

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas