Mokyklų edukacinių erdvių 2018 metų konkursą (toliau – Konkursas) inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą ugdymo(si) procesui organizuoti, įtraukiant į veiklas mokyklos bendruomenę.

Vyksta dviem etapais: I etapas (iki 2018 m. gegužės 14 d.) – savivaldybių lygmeniu ir II etapas (iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.) – nacionaliniu lygmeniu. Mokyklos suskirstytos į dvi grupes: A grupė – mokyklos, bent kartą laimėjusios Konkursą, B kategorija – kitos mokyklos.

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija, viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija ir Kretingos Simono Daukanto progimnazija įsivertino savo kuriamas edukacines erdves ir užpildytas įsivertinimo formas, patvirtintas Konkurso organizatorių, pateikė Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta konkurso vertinimo komisija, kuriai vadovauja Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Danutė Skruibienė, išnagrinėjo pateiktas įsivertinimo formas, vertino mokyklų edukacines erdves vietoje pagal Konkurso organizatorių nurodytus vertinimo kriterijus.  

Nacionalinei komisijai išsiųstas Konkurso nugalėtojų sąrašas – A kategorija - Kretingos Simono Daukanto progimnazija, B kategorija - Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija, viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija.

2018 m. birželio-rugpjūčio mėnesiais nacionalinė Konkurso komisija lankysis savivaldybių komisijų atrinktose mokyklose.

Švietimo skyriaus vyr. specialistė

Asta Pocienė

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas