Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. A1-100 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Kretingos rajone 2018 m. I pusmečiui pasirašytos NVŠ programų finansavimo sutartys su 34 NVŠ teikėjais (23 laisvieji mokytojai, 11 juridiniai asmenys). Vykdytos 41 NVŠ programos veiklose dalyvavo 1418 rajono 7-18 metų mokinių. NVŠ lėšų suma, skirta vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui per mėnesį Kretingos rajone sudaro 12 Eur.

Penkiolika Kretingos rajono NVŠ teikėjų pasiūlė vaikams dalyvauti programų veiklose ir pirmąjį vasaros mėnesį. Jose dalyvavo apie 500 vaikų.

NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, išskyrus mokyklas, teikiančias bendrąjį ugdymą, kurie: turi teisę vykdyti švietimo veiklą, registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre, turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones, užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(-si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka, turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais. Laisvieji mokytojai, pvz., menininko statusą turintys asmenys, kultūros darbuotojai ir pan., norintys įgyvendinti NVŠ programas: turi atitikti aukščiau nustatytus reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka turi įsigyti verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą ir registruotis ŠMIR.

Nauji NVŠ teikėjai, atitinkantys Aprašo reikalavimus ir pageidaujantys vykdyti NVŠ programas Kretingos rajone 2018 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais turi pateikti prašymą ir NVŠ programos paraišką jos akreditacijai ir kitus, Apraše išvardintus dokumentus NVŠ programos veiklos vykdymui ir jos finansavimui gauti, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (toliau – Švietimo skyriui) iki 2018 m. rugpjūčio 15 d.

Smulkesnę informaciją suteiksime Jums paskambinus, tel. Nr. (8 611) 28 171 arba parašius el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Astai Pocienei, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistei.

Švietimo skyriaus vyr. specialistė

Asta Pocienė

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas