2018 m. spalio 30 d. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje vyko Respublikinė teorinė-praktinė konferencija „Gabūs vaikai: sėkmės ir iššūkiai“ (toliau – Konferencija) – dviejų metų ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Gabių vaikų atpažinimas ir ugdymas“, kuri yra finansuojama Kretingos rajono savivaldybės, tęsinys. Konferencijos dalyvius pasveikino Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Straksiukas“ (vadovė – Birutė Bendikienė, Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos šokio mokytoja metodininkė) ir Sidas Čepelevas, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 7a klasės mokinys (parengė Audronė Budrienė, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja).

Daug šiltų žodžių linkėjo Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Danutė Skruibienė; Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Sungaila, brolis pranciškonas Bernardas Belickas, Asta Burbienė, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktorė.

Diskutuoti aktualia laikmečiui tema, pristatyti pozityvių veiklos patirčių gabių ir talentingų vaikų paieškos, atpažinimo, motyvavimo ir ugdymo srityse dalyvių susirinko virš 170 ir jų tarpe net 44 pranešėjai iš Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Palangos, Skuodo, Telšių, Plungės, Šilutės, Mažeikių, Rietavo, Kauno ir Kretingos. Trijų pranešimų autoriai iš Kauno: Dr. Bronė Narkevičienė, KTU matematikos ir gamtos mokslų fakulteto docentė; Gintaras Balčiūnas, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas; Kristina Serapinaitė, KTU gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė; spaudos atstovai, mokyklų vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, psichologai.

Konferencijos metu išklausyti sėkmingi pavyzdžiai įgalins toliau ieškoti bei spręsti įvairias su gabių vaikų ugdymu susijusias problemas bei taikyti edukacines inovacijas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems: sveikinusiems, skaičiusiems pranešimus, pristačiusiems sėkmės istorijas, dalyvavusiems diskusijose, moderavusiems, teikusiems siūlymus. Už indėlį, aktyvų įsitraukimą, iniciatyvą, kūrybiškumą ir partnerystę dėkojame: Adelei Mazeliauskienei, Kretingos rajono švietimo centro direktorei, neformaliojo švietimo skyriaus vedėjai Aurelijai Jedenkienei, metodininkėms Rimai Ramoškienei, Genutei Benetienei; Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėjai Vaidotai Vaišienei; Vidai Garjonienei, Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui; Rimantei Gedrimienei, Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologei; Vidai Petrauskienei, Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui; Daivai Račkauskienei, Darbėnų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Linai Vaitkuvienei, Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai einančiai direktoriaus pareigas; Raimundai Viskontienei, Marijono Daujoto progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai einančiai direktoriaus pareigas; Astai Motužienei, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Mariui Smilingiui, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos kompiuterinių sistemų inžinieriui, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktorei Astai Burbienei ir jos bendruomenei. Moderatoriams: Romualdui Jonauskui, Kretingos rajono Salantų gimnazijos pradinio ugdymo mokytojui metodininkui, Kretingos rajono Salantų zonos pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkui; Irmai Šedienei, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai ekspertei, Kretingos rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkei; Rasai Kašinskienei, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei, Kretingos rajono anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkei. Mildai Trušauskaitei, Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos muzikos mokytojai ekspertei, Kretingos rajono muzikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkei; Aidui Kuteliui, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos informacinių technologijų mokytojui metodininkui, Kretingos rajono informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkui; Vaidui Kupreliui, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos istorijos mokytojui metodininkui, Kretingos rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkui; Sonatai Vizgaudienei, , Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologei; Astai Burbienei, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktorei.

Konferenciją vedė moderatorės: Adelė Mazeliauskienė, Kretingos rajono Švietimo centro direktorė ir Jolanta Jurgutienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė. Organizatoriai Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kretingos rajono švietimo centras, Konferencijos organizavimo grupė, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija.

 Konferencijos lakstinuką rasite čia:

Jolanta Jurgutienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas