Gruodžio 9-ąją minėsime Tarptautinę Antikorupcinę dieną. Šią dieną įvairiose pasaulio šalyse rengiamos diskusijos apie skaidrumą, privačių asmenų teises bei korupcijos atvejus.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius kartu su Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcine komisija trečius metus organizavo mokinių kūrybinių darbų (piešinių, plakatų) konkursą ,,Mes-prieš korupciją“.

Konkurso tikslas - atkreipti dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti žmones užkirsti jai kelią.

Konkurse dalyvavo 13-19 metų amžiaus mokiniai, kurie skirstomi pagal amžių į dvi grupes: I grupė – 13-15 metų; II grupė –16-19 metų.

Konkursui pateiktus kūrybinius darbus vertino Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu sudaryta vertinimo komisija. Komisijos pirmininkas - Vilius Adomaitis, Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcinės komisijos pirmininkas. Nariais vertinimo komisijos darbe dalyvavo Sigita Jonaitienė, Kretingos Simono Daukanto progimnazijos direktorė, istorijos mokytoja metodininkė; Dalia Katauskienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja; Vaidas Kuprelis, viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos istorijos mokytojas metodininkas; Asta Pocienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė ir Rūta Šulskienė, Kretingos meno mokyklos dailės mokytoja metodininkė.

Vertinimo komisijos nariai vertino pateiktus kūrybinius darbus vadovaudamiesi Kretingos rajono mokinių kūrybinių darbų (piešinių, plakatų) konkurso ,,Mes - prieš korupciją“ nuostatais, patvirtintais Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu.

Konkurso dalyviams, laimėtojams ir juos rengusiems mokytojams įteiktos padėkos ir atminimo dovanėlės Konkurso baigiamojo renginio metu, 2018 m. lapkričio 30 d. Kretingos rajono savivaldybėje.

Konkurso dalyviai.

Konkurso rezultatai.

Švietimo skyriaus vyr. specialistė

Asta Pocienė

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas