Paskutinis 2018 metų rajono mokyklų vadovų pasitarimas persikėlė į naują erdvę – jis vyko UAB Samogitia SALA Resort konferencijų salėje prie Platelių ežero.

Tradiciškai pasitarimą pradėjo Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Sungaila, kuris pasidžiaugė visos rajono švietimo bendruomenės darnia bendryste įgyvendinant, didžiuliu iššūkiu tapusias švietimo sistemos naujoves, savo bei savivaldybės mero ir administracijos direktoriaus vardu padėkojo mokyklų vadovams už profesionalumą ir gebėjimą organizuoti stabilų įstaigos darbą reformų kaitoje.

 

Su vadovais aptarti svarbūs mokykloms klausimai: Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimo projektas, mokinių maitinimo organizavimas mokyklose, mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tolesnės perspektyvos.

Rajono mokyklų vadovų pasitarime dalyvavusi Kretingos rajono savivaldybės tarybos narė, Švietimo komiteto pirmininkė Jūratė Sofija Laučiūtė pasidžiaugė tvariu bendradarbiavimu su mokyklų vadovais ir jų bendruomenėmis sprendžiant rajono švietimo problemas ir įvertinat pasiekimus, palinkėjo nepasiduoti beatodairiškai konkurencijai ir rasti laiko pamatyti šalia esantį kolegą.

Prieššventinį Kalėdų laukimo laikotarpį apie savęs, kaip asmenybės, suvokimą ir įvertinimą šiuolaikinių iššūkių kaitoje, apie pareigą ir atsakomybę prieš tuos, už kuriuos esam atsakingi, mokyklų vadovams paskaitą „Asmenybės tapatumas“ skaitė Telšių vyskupijos kanauninkas, Telšių seminarijos dėstytojas Andriejus Sabaliauskas.

 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Aušra Zebitienė

  • Vadovu_1
  • Vadovu_2
  • Vadovu_3
 

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas