Baigiantis 2018 metams apdovanoti Kretingos rajono Sportiškiausios mokyklos konkurso laimėtojai.   

Kretingos rajono Sportiškiausios mokyklos konkursas (toliau – Konkurso) organizuojamas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2017 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V1-25 patvirtintais Konkurso nuostatais.

Konkursas, kurio tikslas - skatinti rajono bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenes skirti didesnį dėmesį mokinių fizinio aktyvumo ugdymui – vykdomas grupėse: I grupė – rajono mokyklų 1-4 klasių mokiniai, II grupė – rajono mokyklų 5-8 klasių mokiniai, III grupė – rajono mokyklų 9-10 ir/ar I-IV G klasių mokiniai.

Sportiškiausių rajono mokyklų nominacijos ir rajono mero padėkos konkurso laimėtojams įteiktos Kretingos rajono sportinių laimėjimų šventės metu 2018 m. gruodžio 18 d. Kretingos rajono kultūros centre.

Konkurso laimėtojai:         I grupėje – Kretingos rajono Kurmaičių pradinei mokykla, II grupėje – Kretingos Marijono Daujoto progimnazija, III grupėje – Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija.

Asta Pocienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas