Švietimo įstatyme nustatyta: neformaliojo vaikų švietimo paskirtis-tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Viena iš neformaliojo vaikų švietimo veiklų yra vaikų vasaros stovyklų programų organizavimas.

Vaikų vasaros poilsio programoms įgyvendinti Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. A1-313 „Dėl lėšų paskirstymo vaikų vasaros poilsio programoms įgyvendinti 2019 metais“ iš rajono biudžeto lėšų – 8 500 eurų buvo paskirstyta 12 vaikų vasaros poilsio programų konkurse dalyvavusioms mokykloms.

Tvarkaraštis

Jolanta Jurgutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas