Spausdinti
Peržiūros: 277

Kaip ir kiekvienais metais, populiariausias išlieka anglų kalbos valstybinis brandos egzaminas. Šiemet jį laikys 313 kandidatų. Matematikos valstybinį brandos egzaminą laikys 262 kandidatai, istorijos – 124 kandidatai, biologijos – 110, fizikos – 37, geografijos – 47, informacinių technologijų – 20, rusų (užsienio) kalbos – 1 kandidatas. Lyginant su ankstesniais metais, kandidatų egzaminų pasirinkimų tendencijos išlieka tokios pačios.

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra privalomas, jį laikys visi siekiantieji gauti brandos atestatą. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – gali rinktis laisvai. Valstybinį brandos egzaminą pasirinko laikyti 267 kandidatai, o mokyklinį – 105 kandidatai. Iš pasirenkamųjų mokyklinių brandos egzaminų technologijų brandos egzaminą laikė 56, menų 10.

Tęsiantis karantinui abiturientai ir kiti kandidatai šiemet turėjo galimybę atsisakyti savo iš anksto pasirinktų egzaminų. Kiekvienais metais stebime panašią tendenciją, kad mokiniai laiko ne visus pasirinktus egzaminus. Šiais metais, atsižvelgiant į tai, kad rengimasis egzaminams vyksta karantino metu, mokiniams buvo sudarytos sąlygos pranešti, kurių pasirinktų egzaminų jie neketina laikyti.

Įsitikinome, kad nuotolinis mokymas(is)  iš esmės nepakeitė mokinių sprendimų dėl egzaminų pasirinkimo. Iki gegužės 18 d. atsisakė ar nuo pasirinkto matematikos brandos egzamino buvo atleisti 9 kandidatai, nuo istorijos valstybinio egzamino – 3 kandidatai, nuo anglų kalbos valstybinio egzamino – 5 kandidatai, lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino - , istorijos 3, informacinių technologijų -2, biologijos 4, fizikos 4, geografijos 8. Brandos atestatui gauti reikia išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir  dar vieną dalyko brandos egzaminą ar parengti brandos darbą. Iš viso kandidatai galėjo rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 22 d. – liepos 21 d., pagrindinės sesijos rezultatai  bus  skelbiami iki rugpjūčio 5 d.

Pakartotinė egzaminų sesija vyks nuo liepos 22 d. iki rugpjūčio 4 d.