Siekiant operatyviai valdyti informaciją apie COVID-19 susirgimų apimtį švietimo įstaigose bei minimizuoti grėsmes ugdymo organizavimui, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė nuorodas:

   SOS.SMSMCOVID-19_BU bendrojo ugdymo mokykloms,

   SOS.SMSMCOVID-19_IU ikimokyklinio ugdymo mokykloms,

   SOS.SMSMCOVID-19_PM profesinio mokymo įstaigoms.

   Šias nuorodas švietimo įstaigų vadovų prašome naudoti tada, kai mokyklų darbuotojams ar mokiniams buvo nustatytas COVID-19 ar mokyklos darbuotojams ar mokiniams taikoma izoliacija.

Gauta informacija bus nedelsiant naudojama sprendimams, susijusiems su viruso grėsmės neutralizavimu, priimti ir pagalbai mokyklai teikti. Apibendrinta informacija operatyviai dalinsimės su savivaldybių švietimo padaliniais.

Prašytume Jūsų bendradarbiauti užtikrinant informacijos sklaidą apie šią elektroninę nuorodą visoms savivaldybės teritorijoje esančioms švietimo įstaigoms.

Naudojantis ta pačia (atitinkama pagal švietimo įstaigos tipą) nuoroda informaciją prašytume nedelsiant atnaujinti tada, kai situacija keičiasi. Jeigu kurią nors dieną duomenys nebus atnaujinti, bus laikoma, kad situacija švietimo įstaigoje nesikeitė.

Garantuojame pateiktų duomenų saugumą, jie bus naudojami tik sprendimų priėmimui.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija 

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas