Asmenų prašymai, nuo 2022 metų rugsėjo 1 d. priimti į savivaldybės Mokyklų pirmas, penktas, devintas (IG), IIIG klases arba keičiant mokyklą į kitas klases, priimami nuo 2022 metų sausio 2 d.

Prašymai registruojami Mokyklų duomenų bazėje naudojant kompiuterinę sistemą, ir pateikiami portale IMRIS. Pirmumo teise priimami asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.

Daugiau informacijos rasite čia.

https://svietimas.kretinga.lt/66-priemimas/66-mokiniu-priemimas-i-rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklas

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas