Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymą Nr. A1-63 Dėl mokiniųugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ugdymo proceso organizavimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose karantino laikotarpiu rasite čia

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. sausio 20 d. sprendimą Nr. V-106 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos monistro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimo Nr. V-3080 "Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų" pakeitimo" rasite čia

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir porto ministerijos raštą "Dėl mokymosi pasiekimų užtikrinimo" rasite čia

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas