Kviečiame susipažinti su 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektais šiose nuorodose:
Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas