Paskelbtas edukacinių programų įgyvendinimo vaikų vasaros stovyklose 2021  m. paslaugų viešasis pirkimas - Švietimo mainų paramos fondas Švietimo  mainų paramos fondas

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia papildomą kvietimą teikti paraiškas vaikų vasaros stovyklų konkursui iki birželio 9 d. Konkursui svarbi informacija Vaikų vasaros stovyklų finansavimo konkursas (lmnsc.lt)

Gegužės 24 d. yra paskutinė diena pateikti paraiškas vaikų vasaros stovyklų konkursui, kurio tikslas finansuoti stovyklas, kurios padės mokiniams mažinti mokymosi praradimus, patirtus dėl COVID-19, didinti mokymosi motyvaciją, stiprinti žinias, gebėjimus ir įgūdžius matematikos, gamtamokslio ir kalbų ugdymo srityse.

https://www.lmnsc.lt/neformalusis_vaiku_svietimas/

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas