Trečius metus iš eilės Kretingos rajono mokyklų mokinių vežiojimui užtikrinti skiriamas mokyklinis autobusas. 2016-2017 mokslo metų pradžia itin džiugi, nes dvi Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklos gavo po naują 19 vietų mokyklinį autobusą. Vienas jų atiteko Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinei, o kitas – Kurmaičių pradinei mokyklai. 

 

Švietimo ir mokslo ministerija mokykliniams autobusams įsigyti kasmet skelbia du konkursus – vieną pagal Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais programą, o kitą – pagal Europos Sąjungos finansuojamą programą.

Nuo 2000-ųjų Lietuvos Vyriausybė teikia paramą toms mokykloms, kuriose dėl tinklo optimizavimo ar įstaigos restruktūrizacijos padaugėjo vežiojamų į mokyklą ir iš jos mokinių skaičius. Švietimo ir mokslo ministerija geltonuosius autobusus perka ir savivaldybėms perduoda atsižvelgusi į švietimo ministro patvirtintus kriterijus, iš kurių pagrindinis – reorganizuotos arba uždarytos mokyklos mokiniams, gyvenantiems kaimuose ar miesteliuose toliau kaip 3 km nuo mokyklos, vežti.

Kurmaičių pradinė mokykla geltonąjį autobusą, tarnavusį iki šiol, buvo gavusi pirmoji Kretingos rajone – 2002-aisiais, kuris jau gerokai buvo nusidėvėjęs. Kurmaitiškiai transporto priemonę gavo pagal Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais programą. Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinei mokyklai autobusas nupirktas iš savivaldybės lėšų, rajono biudžete jo įsigijimui numačius 36 tūkstančius eurų.

 

Švietimo skyriaus informacija

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas