Paveiksllis1

2022 m. balandžio 14 d. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje  vyko respublikinis forumas „Įtraukiojo ugdymo labirintas: kaip suderinti visų poreikius?“, kurį organizavo Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius kartu su Kretingos rajono švietimo centru. 
Aktuali įtraukiojo ugdymo tema sudomino daugiau nei 300 Lietuvos švietimo įstaigų direktorių, pavaduotojų, mokytojų bei švietimo pagalbos specialistų. Forumą moderavo Vika Gridiajeva, Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologė.


Pranešimus apie įtraukties politiką, pasirengimą įtraukiajam ugdymui ir reikalingas permainas hibridiniu būdu pristatė Ignas Gaižiūnas, Švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas bendrojo (įtraukiojo) ugdymo klausimais, Asta Lauciuvienė, Ana Pavilovič-Jančis ir Auksė Vyšniauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Įtraukties plėtros skyriaus specialiosios pedagogės, doc. dr. Lina Miltenienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Studijų programos Specialioji pedagoginė pagalba vadovė. Mokyklų, tėvų ir autistiško suaugusiojo patirtis pristatė Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinės mokyklos, Utenos švietimo centro ir Auštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus komandos. Kretingos rajono savivaldybės teikiamų švietimo pagalbos paslaugų ir veiklų, skatinančių įtrauktį švietime, situaciją pristatė Lina Jadenkuvienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, ir Vaidota Vaišienė, Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėja. 
Įtraukiojo ugdymo tikslas – suteikti kokybišką ugdymą kiekvienam besimokančiam pripažįstant ir gerbiant skirtybes, atsižvelgiant į kiekvieno gebėjimus, poreikius, mokinio ir bendruomenės lūkesčius, panaikinant visas diskriminacijos švietimo srityje formas bei mokymosi barjerus. Tikimės, kad forumas buvo reikalingas ir savalaikis, o kiekvienas forumo dalyvis išsinešė bent kelias vertingas žinutes.                                                                                                                                           
Forumo programą galite peržiūrėti čia.
Forumo video įrašą galima žiūrėti Youtube kanale čia.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas