Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Kretingos rajono savivaldybės mokyklų mokinių iniciatyvų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-92 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių iniciatyvų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 2022 einamiesiems metams skyrė 10 000 Eur Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms mokinių iniciatyvų projektų įgyvendinimui (Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. A1-481 "Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklųmokinių iniciatyvų projektams įgyvendinti").

LĖŠŲ SKYRIMAS KRETINGOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ INICIATYVŲ PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Eil.

Nr.

Mokyklos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skirtos lėšos (EUR)

1.

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

„Gimnazijos erdvių atnaujinimas“

2000

2.

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija

„Poilsio erdvė po atviru dangumi“

2000

3.

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija

„Kokybiškas poilsis – produktyvus darbas“

1100

4.

Kretingos rajono Salantų gimnazija

„Bendraukime ir žaiskime“

1100

5.

Kretingos Simono Daukanto progimnazija

„Muzika po atviru dangumi“

1000

6.

Kretingos r. Vydmantų gimnazija

Poilsio zona „Kaštonų pavėsyje“

1000

7.

Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla

„Mano spintelė“

600

8.

Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras

„Žaidžiu. Sužinau. Mokausi“.

600

9.

Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras

,,Netradicinės ugdymo aplinkos (lauko klasės) tobulinimas”

600

                                                                                                           Iš viso

10 000

_________________

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas