Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė įsakymu patvirtino Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą, skirtą pradiniam, pagrindiniam ir viduriniam ugdymui. Pagal naują programą mokyklose bus pradėta dirbti nuo kitų mokslo metų.

 „Programa parengta atsakingai, atsižvelgus į mokslininkų, sveikatos specialistų nuomonę, mokslinių tyrimų duomenis, sveikatos statistiką, taip pat derinant su Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis, programos projektui pritarė Bendrojo ugdymo taryba. Esu labai dėkinga darbo grupei, kuri šiemet pabaigė rengti programą, dėl kurios diskusijos vyko beveik 10 metų, – sakė ministrė A. Pitrėnienė. – Įgyvendinant programą mokiniams bus ne tik suteikiama žinių apie lytiškumą, sveikatą, šeimą, bet ir formuojamos vertybės, kritinis požiūris, atsakingas elgesys, ugdomi sveikos gyvensenos gebėjimai ir įgūdžiai“.

Originalus straipsnis

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas