Forumo metu buvo aptarta faktorių, lemiančių mokyklos lankomumą, svarba, išanalizuotos priežastys, lemiančias mokyklos nelankymą. Taip pat diskutuota apie mokyklos nelankymo problemas ir jų sprendimo galimybes bei pasidalinta gerąja patirtimi gerinant mokyklos lankomumą.

 

Forume dalyvavo 33 svečiai: Kretingos rajono švietimo skyriaus pavaduotoja Daiva Tranizienė, gimnazijos kuratorė vyr. specialistė Jolanta Jurgutienė, vyr. specialistė Aušra Zebitienė, direktorių pavaduotojai ugdymui, socialiniai pedagogai, psichologai, specialieji pedagogai ir klasių vadovų metodinių grupių pirmininkai. Forumą vedė direktorė Sonata Litvinienė.

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Aušra Zebitienė pristatė Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo 2014-2015 ir 2015-2016 m.m. analizę ,,Ką pasako skaičiai?“ Socialinė pedagogė ekspertė Dalia Puškorienė skaitė pranešimą tema ,,Priežastys, lemiančios mokyklos nelankymą“ (mokinių nuomonė).

Viešoje ekspertų diskusijoje dalyvavo Darbėnų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Račkauskienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos socialinė pedagogė D. Firantienė,  Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Gedvilienė, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė R. Stančienė, Grūšlaukės mokyklos - daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui  D. Bružienė, Vydmantų gimnazijos socialinė pedagogė S. Brazdeikienė.

Dalyviai dirbdami grupėse siūlė naujas lankomumo gerinimo priemones. Forumo dalyviai įvertino  forumą refleksijoje.

Mokinių lankomumas rajone gerėja. Tai yra teigiamas pokytis siekiant kuo geresnių kiekvieno mokinio mokymosi rezultatų. Forumo dalyvių nuomone, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas bendradarbiavimui visuose lygmenyse, o ypač bendradarbiavimui su tėvais bei galimybių veikti kartu su tėvais didinimui.

Apibendrinant galima teigti, kad naujas rajono lankomumo tvarkos aprašo įgyvendinimas ugdymo įstaigose įnešė teigiamų pokyčių mokinių lankomumo gerinimui.                                                                               

 

Daiva Račkauskienė

Darbėnų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

  • 20161019_125205_m
  • 20161019_125205_m_1
  • 20161019_125223_m
  • 20161019_133631_m
Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas