Sėkmingai rajone vykdoma neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) veikla, finansuojama tikslinėmis Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis. 2019 metais šiai veiklai vykdyti Kretingos rajonui skirta 164 088 Eur. Lėšų suma vienam vaikui/vienam mėnesiui peržiūrima du kartus per metus.

2019 metais Kretingos rajone NVŠ programų veiklos finansavimas skirstomas į vasario–gegužės ir rugsėjo–gruodžio mėnesių laikotarpius. Vaikams siūlomos sporto, muzikos, šokio, technologijų, krašto pažinimo, socialinių įgūdžių formavimo ir gilinimo krypčių NVŠ programos. Kretingos miesto ir rajono mokyklose bei kitų institucijų erdvėse 37 NVŠ teikėjų vykdomų NVŠ programų veiklose dalyvavo 7–18 metų amžiaus 1374 vaikai. 2019 m. vasario–gegužės mėn. laikotarpiu NVŠ veiklos lėšų suma vienam neformaliojo švietimo veiklos programoje dalyvaujančiam vaikui buvo 15 Eur per mėnesį.

Džiugu tai, kad į vykdomas NVŠ programas įtraukiami ir Kretingos miesto, ir rajono mokyklų mokiniai. Vidutiniškai po 700 vaikų iš miesto ir rajono mokyklų dalyvauja NVŠ veikloje. Akcentuotina ir tai, kad NVŠ programų veiklos neapsiriboja mokyklų ar kitų institucijų kabinetais, salėmis. NVŠ teikėjai suplanuoja ir vykdo vaikams įvairias pažintines išvykas, varžybas, konkursus, koncertus ir kitą, kūrybiškumo lavinimo ir savęs pažinimo veiklą.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius bendradarbiauja su rajono NVŠ teikėjais organizuojant saviraiškos renginius visuomenei. Š. m. birželio 15 d. Kretingos muziejaus erdvėse vyko teatralizuota šventė „Vaikystės svajonių slėnis“. Jos metu tradicinių amatų kiemelyje veikė keramikos, burbulų šėlsmo, spalvotų veidukų, šventės apyrankių, spalvų žaismo, robotikos ir kitos kūrybinės dirbtuvės, kurias vykdė rajono mokytojai ir NVŠ teikėjai.

 

Mūsų vaikai, šeimos, seneliai yra ta jėga, kuri gali sustabdyti lietų ir išvaikyti debesis,

savo širdžių šiluma ir šypsenomis prišaukti saulę.

Menas atveria jausmų, potyrių ir minčių pasaulį.

Meno kalba prakalbina kiekvieną ir turtina dvasią, nušviečia kasdienę būtį

naujomis spalvomis.

 

 

Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ teritorijoje vyks rajoninių priešmokyklinio ugdymo grupių sportinių žaidynių baigiamoji šventė.

Šventės dalyviai sportuos, žais ir ne tik...

Baigėsi antrus metus organizuojamos rajoninės priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų sportinės žaidynės.

2019 m. gegužės 15 d. susirinkusi vertinimo grupė susumavo sportinių žaidynių rezultatus ir nustatė nugalėtoją bei prizininkus.

2019 metų rajono priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų sportinių žaidynių nugalėtojais tapo Kretingos lopšelio-darželio Žilvitis“ prieš mokyklinukai, II-os vietos prizininkais - Kretingos rajono Kurmaičių pradinės ir III-ios vietos – Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ vaikai ir jų pedagogai.

             Gegužės 10 d. Kretingos rajono Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre vyko Kretingos rajono priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų sportinių žaidynių varžybos
                  „Vaikų futbolas 5x5“. Varžybose dalyvavo septynios priešmokyklinio ugdymo vaikų komandos iš Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“, lopšelio-darželio „Žilvitis“, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, mokyklos-darželio ,,Žibutė“, Simono Daukanto progimnazijos, Kurmaičių pradinės mokyklos ir Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas