Kretingos rajono savivaldybėje 2019-2020 m.m. mokėsi 348 abiturientai ir laikė 1132 valstybinius brandos egzaminus (VBE) ir 153 - mokyklinius brandos egzaminus (MBE).

Aukščiausiu 100 balu įvertintas 21 VBE darbas: užsienio kalbos (anglų) – 13, lietuvių kalbos ir literatūros - 5, geografijos – 2, informacinių technologijų – 1.

Šimtukais brandos egzaminų darbai įvertinti abiturientų iš Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos (13 mokinių gavo aukščiausius įvertinimus už 18 darbų: užsienio kalbos (anglų) – 11, lietuvių kalbos ir literatūros - 4, geografijos – 2, informacinių technologijų – 1.) , šios gimnazijos vienas abiturientas aukščiausius įvertinimus gavo iš 3 VBE ir 3 abiturientai aukščiausius įvertinimus gavo iš 2 VBE. Po vieną aukščiausią įvertinimą gavo mokiniai iš Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos (užsienio kalbos (anglų)), Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos (lietuvių kalbos ir literatūros) bei Vydmantų gimnazijos (užsienio kalbos (anglų)).

Kretingos rajone veikia 29 įvairaus pobūdžio stovyklos, skirtos rajono bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo įstaigų mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Programų sąrašą, vykdymo laiką ir vadovų kontaktus rasite čia. Informaciją apie programas teikia programų vadovai (kontaktiniai asmenys nurodyti sąraše) ir Švietimo skyriaus vyr. specialistė Rima Ramoškienė tel. (8 445) 43 856, el. paštu rima.ramoskiene@kretinga.lt

Nuo liepos 3 d. įsigaliojo naujas Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas

Brandos egzaminai

Brandos egzaminų rezultatai bus paskelbti iki rugpjūčio 5 d. 

Informuojame, kad šalies žemės ūkio sektoriui - nuo šio rugsėjo kas mėnesį bus skiriamos 200 eurų dydžio stipendijos pirmakursiams, įstojusiems į žemės ūkio ir inžinerijos mokslų krypčių grupių programų valstybės finansuojamas studijų vietas. LR žemės ūkio ministerija stipendijas skiria studentams, pasirinkusiems studijas Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje. Išsamesnė informacija čia.

         Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena, kad nuo liepos 1 d. įsigalioja atrankos į švietimo įstaigų vadovus pakeitimai, užtikrinsiantys didesnį objektyvumą. Nacionalinėje švietimo agentūroje (NŠA) atliekamas bendrų kandidato, o savivaldybėje – orientuotų į konkrečios mokyklos valdymą kompetencijų vertinimas bus lygiavertis. Taip pat bus taikomi griežtesni reikalavimai vadovų kompetencijų vertintojams.
Skaitykite daugiau: http://www.svietimonaujienos.lt/nuo-liepos-isigalioja-svietimo-istaigu-vadovu-atrankos-pakeitimai-vertinimas-nsa-ir-savivaldybeje-tampa-lygiavertis/?fbclid=IwAR0cxWolej0SSUtO_m-9PhAQWP4rZDFJxW6MOg-m9ZgTIatIHZFDhroudLM

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas