2017 m. spalio 25 d. Kretingos meno mokykloje vyko VI Lietuvos mokinių muzikos olimpiados rajoninis etapas. Olimpiadoje dalyvavo 3 mokiniai. Olimpiada vyko 6-8 klasių mokinių ir bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį  ir vidurinio ugdymo programą, kategorijose.

Kretingos muziejus pradėjo vykdyti audimo mokymus suaugusiesiems pagal projektą „Pošką staklės naujoj gryčioj“, finansuojamą iš Kretingos rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi bei Kultūrinės veiklos programų. Projekto tikslas - gaivinti ir skatinti susidomėjimą audimo amatu Kretingos krašte.

Neformaliojo vaikų švietimo programos, finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, veiklą Kretingos rajone pradeda nuo 2017 m. rugsėjo 18 d. Rajono 7-18 metų mokinius 34 neformaliojo švietimo teikėjai kviečia rinktis ir dalyvauti 41 neformaliojo vaikų švietimo programos veikloje.

DIDŽIAI GERBIAMA KRETINGOS ŽEMĖS ŠVIETIMO BENDRUOMENE,

GERBIAMI RAJONO VADOVAI, SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIAI, ŠVIETIMO SKYRIAUS KOLEGOS, KONFERENCIJOS DALYVIAI, 

                    Rugsėjo 1-oji – šviesi ir viltinga šventė, nuo kurios prasideda dar vieni pažinimo ir tobulėjimo metai, ateities kūrimo metai. Tai prasminga įžanga į  mokinių, tėvų, mokytojų bendrą darbą, kurio sėkmė priklauso nuo visų mūsų pastangų ir vienybės.

Kretingos rajono savivaldybė ir rajono mokyklos visus kviečia į renginius, skirtus 2017-2018 mokslo metų pradžiai.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas