Paveiksllis1Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius organizuoja rajono mokyklų vadovų rudens pasitarimą „Mokymo ir mokymosi pokyčiai šiandien. Ką galime nuveikti 2017-2018 mokslo metais?“.

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų rėmimo konkursą. 2017 metais šioms programoms numatoma paskirstyti 290 tūkst. eurų.

Paraiškas gali teikti universitetai, kolegijos, asociacijos, viešosios įstaigos, trečiojo amžiaus universitetai, bibliotekos, profesinio mokymo įstaigos. Vienai programai numatoma skirti iki 8 tūkst. eurų. Paraiškas finansavimo konkursui galima teikti iki rugpjūčio 25 d.

MALTA mazesnis

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius pritaria maltiečių idėjai ir kviečia prisidėti prie iniciatyvos, kad Rugsėjo 1-oji būtų šventė visiems vaikams.

„Maltiečiai rūpinasi, kad vaikai iš socialinės rizikos šeimų, daugiavaikių šeimų, našlaičiai ir neįgalieji, gyvenantys specialiuose namuose, taip pat maltiečių vaikų dienos centrų auklėtiniai į mokyklas iškeliautų pilnomis kuprinėmis, nepatirtų bedraamžių patyčių ir galėtų oriai kibti į mokslus.

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. A1-100 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 2017 m. I pusmetį Kretingos rajone 28 NVŠ teikėjai vykdė 36 NVŠ programas. Jų veiklose dalyvavo apie 1200 rajono 7-18 metų vaikų. Kretingos rajone NVŠ teikėjai - Kretingos karatė kiokušin klubas „Schodan“, Kretingos rajono kultūros centras, Lietuvos šaulių sąjunga, viešoji įstaiga Šv. Antano dienos centras, VšĮ Sportinių šokių studija „Kretingos fortūna“, viešoji įstaiga „Veltūnas“, asociacija „Futbolo klubas „Žibininkai“, VšĮ „Robotikos akademija“, VšĮ „Robotikos studija“ ir devyniolika laisvųjų mokytojų - ugdė 7-18 metų vaikus erdvėse – atvėrusiose platesnes galimybes rinktis netradicines ugdymo aplinkas šokio, teatro, muzikos, etninės sporto, turizmo, kraštotyros, techninės krypties veiklas.

Kokybiško vaikų vasaros poilsio svarba akcentuojama Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje. Švietimo įstatyme nustatyta:neformaliojo vaikų švietimo paskirtis-tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas