2018 m. sausio 10 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. V1-1 paskirta 2018 m. brandos egzaminų bazinė mokykla.

Kretingos muziejus kviečia rajono mokyklų mokinius ir mokytojus į 2018 metais organizuoamus renginius.

          Gruodžio 22 d. Kretingos rajono savivaldybės posėdžių salėje išaiškėjo Kretingos miesto istorinių objektų maketų projekto ,,Mano miestas“ dalyviai ir jų atsitiktinės atrankos būdu pasirinkti objektai maketams gaminti (žr. lentelę). Projekto tikslas – viešinti Kretingos miesto istorinių objektų svarbą, pažymint Valstybės atkūrimo 100-metį.

Baigiantis 2017 metams apdovanoti Kretingos rajono Sportiškiausios mokyklos konkurso laimėtojai.  

Kretingos rajono Sportiškiausios mokyklos konkursas (toliau – Konkurso) organizuojamas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2017 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V1-25 patvirtintais Konkurso nuostatais. Konkursas, kurio tikslas - skatinti rajono bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenes skirti didesnį dėmesį mokinių fizinio aktyvumo ugdymui – vykdomas grupėse: I grupė – rajono mokyklų 1-4 klasių mokiniai, II grupė – rajono mokyklų 5-8 klasių mokiniai, III grupė – rajono mokyklų 9-10 ir/ar I-IV G klasių mokiniai.

Nacionalinis egzaminų centras skelbia informaciją apie Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino programos keitimus ir egzamino naujoves 2018 metais.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas