2017 m. lapkričio 20 – 26 d. Lietuvoje vyks MOKYMOSI šventė – aštuonioliktoji suaugusiųjų mokymosi savaitė, kuri skiriama Lietuvos andragogams ir suaugusiems besimokantiesiems Europos suaugusiųjų mokymosi metams, Europos profesinių gebėjimų savaitei ir LSŠA įkūrimo 25- ių metų sukakčiai.

       Spalio 19-26 dienomis Kretingos rajone vyko Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ pirmas etapas, kuriame dalyvavo penkių amžiaus grupių vaikų/mokinių komandos. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje varžėsi 12 komandų.

2017 m. spalio 25 d. Kretingos meno mokykloje vyko VI Lietuvos mokinių muzikos olimpiados rajoninis etapas. Olimpiadoje dalyvavo 3 mokiniai. Olimpiada vyko 6-8 klasių mokinių ir bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį  ir vidurinio ugdymo programą, kategorijose.

Kretingos muziejus pradėjo vykdyti audimo mokymus suaugusiesiems pagal projektą „Pošką staklės naujoj gryčioj“, finansuojamą iš Kretingos rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi bei Kultūrinės veiklos programų. Projekto tikslas - gaivinti ir skatinti susidomėjimą audimo amatu Kretingos krašte.

Neformaliojo vaikų švietimo programos, finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, veiklą Kretingos rajone pradeda nuo 2017 m. rugsėjo 18 d. Rajono 7-18 metų mokinius 34 neformaliojo švietimo teikėjai kviečia rinktis ir dalyvauti 41 neformaliojo vaikų švietimo programos veikloje.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas