Neformaliojo vaikų švietimo veikla 2017 metais bus finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. Rekomenduojama neformaliojo vaikų švietimo veiklos lėšų suma vienam neformaliojo švietimo veiklos programoje dalyvaujančiam vaikui išlieka ta pati – 15 Eur per mėnesį.

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 punkte apibrėžta: „Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1159 patvirtintas 2017 m. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.

Baigiantis 2016 metams Gabių ir talentingų vaikų, kolektyvų ir komandų šventės metu Padėkos raštais už aktyvų Kretingos rajono savivaldybės vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje sporto srityje, apdovanoti 24 (dvidešimt keturi) rajono mokyklų mokiniai ir 1 (viena) komanda.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (toliau tekste – Švietimo skyrius) informuoja, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiasi „Priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas“ (toliau tekste – Aprašas), kurio naują redakciją 2016 m. gruodžio 22 d. posėdyje patvirtino Kretingos rajono savivaldybės taryba (toliau tekste – Taryba).

Asmenys, pageidaujantys mokytis Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (toliau tekste – Mokykla) internetu arba raštu Švietimo skyriuje pateikia prašymus registruoti Interaktyvioje centralizuoto asmenų prašymų priimti mokytis pagal bendrojo ugdymo programas Mokyklose registravimo ir informavimo apie laisvų vietų skaičių jose sistemoje (toliau tekste – IMRIS).

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas