Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Kretingos rajono savivaldybei balandžio 18 d. perdavė 310 planšetinių ir 20 nešiojamų kompiuterių, kurie išdalinti mokykloms. Artimiausiu metu kompiuteriniai įrenginiai pasieks šeimas, kurių vaikams labiausiai šių mokymosi priemonių trūksta.

Nuotoliniam mokymui skirtus kompiuterius perka Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“  (kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Kretingos rajono savivaldybei balandžio 9 d. perdavė 380 planšetinių kompiuterių, kurie išdalinti mokykloms. Artimiausiu metu planšetiniai kompiuteriai pasieks šeimas, kurių vaikams labiausiai šių mokymosi priemonių trūksta.

Nuotoliniam mokymui skirtus kompiuterius perka Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“  (kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Atsižvelgdami į susidariusią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją ir paskelbtą karantiną, Kretingos rajono savivaldybėsšvietimo įstaigos nuo 2020 m. kovo 30 d. mokymo procesą vykdys nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Informacija apie konkrečios švietimo įstaigos darbo organizavimo tvarką ir vykdomą mokymą nuotoliniu būdu skelbiama mokyklos interneto svetainėje ir elektroniniame dienyne TAMO / Mano dienynas.

Šiais mokslo metais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) dešimtokams ir nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) nevyks:  https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/desimtoku-pasiekimu-patikrinimas-siais-mokslo-metais-nevyks-

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas