Gruodžio 13 d. darbą Švietimo ir mokslo ministerijoje pradėjo švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Nacionalinis egzaminų centras (toliau – NEC) informuoja, kad 2016 metų gruodžio 12 d. –  2017 m. sausio 6 d. vyks užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vertintojų registracija duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

Sudarydama 2017 m. VBE užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vertinimo komisijas, NEC norėtų tiksliai žinoti, kurie kiekvienos mokyklos užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) mokytojai, suderinę su mokyklos vadovu, sutinka dirbti 2017 m. VBE kandidatų darbų vertintojais.

Tėvams (taip pat globėjams, rūpintojams), kuriuos teismas įpareigoja dalyvauti bendravimo su vaikais kursuose, dalyvavimo tvarka bus lankstesnė, atsiras įvairesnių galimybių. Pakeitimus numato Įpareigojimo dalyvauti bendravimo su vaikais tobulinimo kursuose vykdymo tvarkos aprašas, kurį savo nutarimu šiandien patvirtino Vyriausybė.

Abiturientų matematikos ir lietuvių kalbos brandos egzaminai tragiški, daugiau nei pusė abiturientų nepasiruošę aukštajam mokslui, jaunuoliams trūksta motyvacijos, be to, būtina kelti dėstytojų atlyginimus, keisti mokytojų rengimo sistemą ir griežtinti abiturientų brandos egzaminus.

Jau 40 metų Lietuvos nacionalinis kultūros centras rengia Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių, ansamblių ir šokių studijų konkursinį festivalį „Aguonėlė“. 102 liaudiškų šokių grupės – jaunučiai, jauniai, jaunuoliai, merginos ir moksleiviškas jaunimas – 2016 m. lapkričio mėn. varžėsi regioniniuose turuose: Kuršėnuose, Marijampolėje, Kretingoje ir  Panevėžyje.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas