Švietimo ir mokslo ministerija atidžiai nagrinėja Valstybės kontrolės audito pateiktas išvadas dėl švietimo stebėsenos būklės. Išanalizavus priežastis, bus imamasi priemonių padėčiai gerinti.

Mokinių savivaldos stiprinimui skirtoje konferencijoje „Demokratija mokykloje: misija įmanoma“ penktadienį dalyvavusi laikinai einanti švietimo ir mokslo ministro pareigas Audronė Pitrėnienė pažymėjo, kad labai svarbu užtikrinti, jog mokiniams svarbūs klausimai būtų sistemingai aptariami ir įgyvendinami.

„Nuosekliai veikianti mokinių savivalda, mano nuomone, yra labai svarbu. Tai skatina mokinių pilietiškumą, stiprina visą mokyklos bendruomenę, - kalbėjo A. Pitrėnienė. - Tik bendradarbiaudami galime sukurti stiprią mokinių savivaldą, todėl labai svarbu stiprinti savivaldybių vaidmenį, jų ryšį su mokyklomis. Neimituokime darbo – tuomet ir mokinių savivaldos veikla bus sėkminga.“

Tarptautinis informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ – tai būdas mokytis informatikos neformaliai: mokiniai, spręsdami įdomius informatikos uždavinius, susipažįsta su informatikos sąvokomis, pagilina jų sampratą, išsiugdo gebėjimą taikyti jas praktiškai, uždavinių sprendimą aptaria su bendraamžiais ir mokytojais. Didelė dalis uždavinių yra iš algoritmų ir programavimo srities. Juos perpratus, skatinama mokytis praktinio programavimo.

2016 m. gruodžio 6 d. (antradienį) 15.00–16.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kompiuterinių muzikos technologijų taikymas muzikos pamokose“. Tai transliacijų ciklo „Meninis ugdymas: tendencijos, kryptys, patirtys, klausimai“ tęsinys.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti muzikos mokytojai, neformaliojo švietimo pedagogai, mokyklų administracijų atstovai.

2016 m. lapkričio 24 d. Kretingos muziejaus Baltojoje salėje vyko rajoninis jaunųjų poetų konkursas Augame kartu su eilėraščiu“. Į kas antrus metus vykstantį konkursą susirinko 30 II-IV klasių kūrėjų iš 8 švietimo įstaigų.

Konkurso dalyvius vertino prozininkė ir poetė, vertėja Nijolė Kepenienė, Vydmantų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Danutė Dunauskaitė, Kretingos M.Valančiaus bibliotekos vaikų literatūros sektoriaus vedėja Danutė Žiobakienė.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas