2017 m. sausio 18 d. Kretingos M. Daujoto pagrindinėje mokykloje pirmą kartą vyko prancūzų kalbos konkurso „Je parle francais et toi?“ 7 klasių mokiniams rajoninis etapas.

Į konkurso respublikinį etapą vyks:  Valdonė Jovaišaitė, viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos mokinė (rengė  Alma Razmienė, prancūzų kalbos mokytoja metodininkė); Justė Žiliūtė, Jokūbavo A. Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro mokinė (rengė Loreta Žiliuvienė, prancūzų kalbos mokytoja); Gabija Viktorija Rumeikaitė, M. Daujoto pagrindinės mokyklos mokinė (rengė  Nijolė Butavičienė, prancūzų kalbos vyr. mokytoja).

Rezultatai

 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Jolanta Jurgutienė2016 m. sausio 13 d. Kretingos rajono švietimo centre vyko 50-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajoninis etapas, kuriame dalyvavo 37 mokiniai iš VšĮ Pranciškonų, Jurgio Pabrėžos universitetinės, Salantų, Darbėnų, Vydmantų gimnazijų, Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos, Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro.

2017 m. sausio 11 d. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje įvyko  Lietuvos mokinių anglų kalbos 11 klasių mokinių olimpiados rajoninis etapas. Į šalies etapą siunčiamas olimpiados pirmosios vietos laimėtoja Guoda Skripkauskaitė, Kretingos r. Vydmantų gimnazijos 3G klasės mokinė, mokinę rengė anglų kalbos mokytoja metodininkė Asta Šmaižienė.

 

2017 m. sausio 10 d. Švietimo skyriuje įvyko 46-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso rajoninis etapas. Epistolinio rašinio konkurso tema –  Įsivaizduok, kad esi naujojo Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus patarėjas (-a). Kokią pasaulinę problemą patartum jam spręsti pirmiausia ir kaip?

Vadovaudamasis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 ,,Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kretingos rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo 2017 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. V1-4 ,,Dėl bazinės mokyklos skyrimo 2017 metų brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti“ 2017 m. eksternų prašymams registruoti, brandos egzaminų pakartotinei sesijai vykdyti ir mokyklinių brandos egzaminų apeliacijoms nagrinėti paskyrė bazinę mokyklą – Jurgio Pabrėžos universitetinę gimnaziją.

 

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas