Tik vienas iš 10 vaikų šiandien neturi jokių sveikatos sutrikimų, o fizinis aktyvumas sudaro vos 1 proc. to, kiek prieš 100 metų buvo aktyvūs jauni mūsų seneliai. „Kūno kultūra Lietuvos mokyklose – tarsi podukros. Vaikai stengiasi išvengti šių pamokų, o mokyklų vadovai tai ignoruoja, dėmesį sutelkdami abitūros egzaminų dalykams“, – sako vienas iš pirmojo kūno kultūros vadovėlio bendraautorių, Lietuvos Sveikatos Mokslų universiteto (LSMU) doc. dr. Šarūnas Klizas.

2016 m. lapkričio 14-20 d. Lietuvoje vyks 17-oji suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“.

Kretingos rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai siūlo Kretingos rajono gyventojams dalyvauti savaitės renginiuose.

2016 m. spalio 27 d. Kretingos meno mokykloje vyko Lietuvos mokinių muzikos olimpiados rajoninis etapas. Olimpiadoje dalyvavo 6 mokiniai. Olimpiada vyko dviejose - 12-14 metų ir 15-18 metų amžiaus vaikų grupėse.

Forumo metu buvo aptarta faktorių, lemiančių mokyklos lankomumą, svarba, išanalizuotos priežastys, lemiančias mokyklos nelankymą. Taip pat diskutuota apie mokyklos nelankymo problemas ir jų sprendimo galimybes bei pasidalinta gerąja patirtimi gerinant mokyklos lankomumą.

Artėjant rudens atostogoms, ne vienai šeimai iškyla klausimas, ar galima pasiimti mokinį kartu atostogauti ir pertraukti jo ugdymo procesą? Švietimo ir mokslo ministerija primena, kad vaiko teises į mokslą reglamentuoja Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas ir Švietimo įstatymas, kuriame nustatyta tėvų prievolė užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą, o mokinio – lankyti mokyklą, stropiai mokytis.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas