Ugdymo plėtotės centras kviečia į masinį atvirąjį internetinį kursą (angl. MOOC – Massive Open Online Course) „Informacinės technologijos“.

"Kviečiame jus į masinį atvirąjį internetinį kursą (angl. MOOC – Massive Open Online Course) „Informacinės technologijos“.

Šiame MAIK įgysite arba pagilinsite savo žinias apie informacinių technologijų sąvokas, programinę bei aparatinę įrangą, kompiuterines sistemas, kompiuterinius tinklus, internetą bei programinės įrangos legalumą. Susipažinsite su skaitmeninės informacijos vaizdavimu kompiuteryje, dokumentų rengimu ir pateikimu, autonominiu darbu bei darbu tinkle. Praktinių darbų metu išmoksite rengti elektroninius dokumentus, sukursite savo internetinę svetainę.

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė įsakymu patvirtino mokinių savivaldos kuratoriams skirtas rekomendacijas, kuriose apibrėžtos pagrindinės kuratorių funkcijos ir pareigos. Jos padės stiprinti mokinių savivaldą, užtikrins kuratorių veiklos tęstinumą.

Mažinamas mokinių skaičius, tenkantis vienam socialiniam pedagogui, aiškiai apibrėžiamos jo darbo mokykloje sritys, atsiranda naujas socialinės pagalbos teikimo būdas – tarpininkavimas: socialinis pedagogas padės konstruktyviai spręsti konfliktus – išklausys, bus nešališkas tarpininkas tarp abiejų konfliktuojančių šalių. Visa tai apibrėžta atnaujintuose dokumentuose: Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos apraše ir Mokyklos socialinio pedagogo pareigybės pavyzdiniame apraše. Šiuos dokumentus įsakymu patvirtino švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Lapkričio 4 dienos rytą didžiulis būrys matematiką mėgstančių Žemaitijos mokinių susirinko Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje į penkioliktąją jubiliejinę komandinę jaunųjų matematikų olimpiadą profesoriaus V. Liutiko prizui laimėti. Antrą kartą olimpiada vyko vadovaujantis naujais nuostatais: jaunieji matematikai varžėsi 3-4 gimnazijos klasių ir 9-10 (1-2 gimnazijos) klasių grupėse. Dėl pagrindinių prizų: „Didžiosios pelėdos“ ir „Mažosios pelėdos“ kovojo po dešimt kiekvienos grupės komandų ne tik iš Kretingos rajono gimnazijų, bet ir iš Klaipėdos, Palangos, Gargždų, Plungės, Šilutės rajono gimnazijų ir pagrindinių mokyklų. Mokinių komandos tradiciškai sprendė 10 uždavinių, kuriuos 9-10 (1-2 gimnazijos) klasių grupei parengė Šiaulių universiteto Informatikos ir matematikos katedros lektorė Karolina Piaseckienė, o 3-4 gimnazijos klasių grupei – profesorė dr. Roma Kačinskaitė. Abiejų amžiaus grupių komandos galėjo surinkti daugiausiai 40 taškų.

Tik vienas iš 10 vaikų šiandien neturi jokių sveikatos sutrikimų, o fizinis aktyvumas sudaro vos 1 proc. to, kiek prieš 100 metų buvo aktyvūs jauni mūsų seneliai. „Kūno kultūra Lietuvos mokyklose – tarsi podukros. Vaikai stengiasi išvengti šių pamokų, o mokyklų vadovai tai ignoruoja, dėmesį sutelkdami abitūros egzaminų dalykams“, – sako vienas iš pirmojo kūno kultūros vadovėlio bendraautorių, Lietuvos Sveikatos Mokslų universiteto (LSMU) doc. dr. Šarūnas Klizas.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas