Informuojame, kad nuo 2020-01-02 prasideda registracija į Kretingos rajono savivaldybės mokyklas mokiniams, kurie mokyklas pradės lankyti nuo 2020-09-01. Prašymai teikiami internetu, daugiau informacijos rasite čia.

Kviečiame susipažinti su Kretingos rajono savivaldybės Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2016–2020 metų priemonių plano pakeitimo projektu, kuris buvo parengtas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. A1-896 sudarytos darbo grupės nutarimu (2019-12-09 posėdžio protokolas Nr. D8-2936).

Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano 1 priedo pakeitimo projektas. 

Daugiau informacijos apie Mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrajį planą rasite čia 

 

2019 m. spalio 29 d. Kretingos viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje vyko tradicinė komandinė jaunųjų matematikų olimpiada profesoriaus Vytauto Liutiko prizui laimėti. Šiais metais ji buvo organizuojama 18-ą kartą.

Olimpiadą organizavo Švietimo skyrius, rajono matematikos mokytojų metodinis būrelis (pirmininkė Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Aušra Bončkienė) bei Šiaulių universitetas.

                 Kretingos rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V1-33 „Dėl bazinės mokyklos skyrimo 2020 metų brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti“ Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija paskirta 2020 metų brandos egzaminų Kretingos rajono savivaldybės bazine mokykla.

Sėkmingai rajone vykdoma neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) veikla, finansuojama tikslinėmis Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis. 2019 metais šiai veiklai vykdyti Kretingos rajonui skirta 164 088 Eur. Lėšų suma vienam vaikui/vienam mėnesiui peržiūrima du kartus per metus.

2019 metais Kretingos rajone NVŠ programų veiklos finansavimas skirstomas į vasario–gegužės ir rugsėjo–gruodžio mėnesių laikotarpius. Vaikams siūlomos sporto, muzikos, šokio, technologijų, krašto pažinimo, socialinių įgūdžių formavimo ir gilinimo krypčių NVŠ programos. Kretingos miesto ir rajono mokyklose bei kitų institucijų erdvėse 37 NVŠ teikėjų vykdomų NVŠ programų veiklose dalyvavo 7–18 metų amžiaus 1374 vaikai. 2019 m. vasario–gegužės mėn. laikotarpiu NVŠ veiklos lėšų suma vienam neformaliojo švietimo veiklos programoje dalyvaujančiam vaikui buvo 15 Eur per mėnesį.

Džiugu tai, kad į vykdomas NVŠ programas įtraukiami ir Kretingos miesto, ir rajono mokyklų mokiniai. Vidutiniškai po 700 vaikų iš miesto ir rajono mokyklų dalyvauja NVŠ veikloje. Akcentuotina ir tai, kad NVŠ programų veiklos neapsiriboja mokyklų ar kitų institucijų kabinetais, salėmis. NVŠ teikėjai suplanuoja ir vykdo vaikams įvairias pažintines išvykas, varžybas, konkursus, koncertus ir kitą, kūrybiškumo lavinimo ir savęs pažinimo veiklą.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius bendradarbiauja su rajono NVŠ teikėjais organizuojant saviraiškos renginius visuomenei. Š. m. birželio 15 d. Kretingos muziejaus erdvėse vyko teatralizuota šventė „Vaikystės svajonių slėnis“. Jos metu tradicinių amatų kiemelyje veikė keramikos, burbulų šėlsmo, spalvotų veidukų, šventės apyrankių, spalvų žaismo, robotikos ir kitos kūrybinės dirbtuvės, kurias vykdė rajono mokytojai ir NVŠ teikėjai.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas